Om AKF

Adopterade Koreaners Förening (AKF) är en ideell och rikstäckande organisation med säte i Stockholm. Föreningen grundades den 19 november 1986 av några adopterade koreaner i senare tonåren. Till en början hade föreningen i första hand en social funktion, men med tiden har frågor kring koreansk identitet, kultur och arv blivit alltmer framträdande.

AKF:s huvudsyfte är att utgöra en plattform på vilken adopterade från Korea kan upptäcka och utveckla den koreanska delen av sin identitet. Föreningen vill även bidra till att öka det allmänna intresset för Korea i Sverige. AKF har attraherat mer än 900 adopterade från Korea genom åren och det har även etablerats ett antal lokala AKF-föreningar runt om i landet. Idag utgör AKF ett nätverk där adopterade koreaner har möjlighet att mötas, utbyta kunskap och erfarenheter relaterade till det unika med att var adopterad från Korea.

AKF arrangerar en mängd aktiviteter varje år omfattande bl.a. konferenser, föreläsningar och seminarier om adopterades rötter och koreansk kultur, workshops och matlagningskurser. Föreningen firar även vissa koreanska högtider och står för många sociala evenemang med fokus på Korea. En stor del av AKF:s kommunikation sker via Internet och föreningen ansvarar för ett antal webbsidor och diskussionsforum. Utöver det publicerar AKF även en egen tidskrift med kvartalsvis utgivning.

Tillsammans med andra landbaserade intresseföreningar för adopterade i Sverige ingår AKF i Adopterades Föreningars Nätverk. Det finns även ett internationellt samarbete med systerföreningar för adopterade från Korea i andra länder via främst IKAA (www.ikaa.org). AKF har under åren dessutom utvecklat goda relationer till andra Korearelaterade organisationer i Sverige. Utifrån ett Koreaperspektiv vill AKF verka för ett bredare och starkare nätverk som kan vara till gagn för internationellt adopterade.