Om AKF

AKF är en politiskt och religiöst oberoende förening för adopterade från Korea i Sverige. Syftet med AKF är att skapa en mötesplats och att möjliggöra utbyte av erfarenheter och insikter om det unika faktumet att vara adopterad från Korea. AKF strävar efter att tillgodose intressen för adoptionsfrågor, Korea och koreansk kultur, och samtidigt stötta internationellt samarbete mellan adopterade koreaner.

Vår fantastiska styrelse

AKFs styrelse väljs på den årliga föreningsstämman som vanligen hålls i februari. Styrelsen möts drygt en gång i månaden.

Här hittar du våra stadgar:
AKFs stadgar

 

(högerklicka och välj – öppna i ny flik)