Om AKF

Har varit aktiva sedan 1986 och är en organisation som vill skapa en mötesplats för att möjliggöra utbyte av erfarenheter och insikter om det unika faktumet att vara adopterad från Korea.

Vår fantastiska styrelse

AKFs styrelse väljs på den årliga föreningsstämman som vanligen hålls i februari. Styrelsen möts drygt en gång i månaden.

Peter Tai Christensen

Ordförande

Fredrik Junghem

Vice Ordförande

Suze Bergsten

Sekreterare

Här hittar du våra stadgar:
AKFs stadgar

Ludvig Bodin

Kassör

Anna Blades

Ledamot

Niklas Börjesson Law

Ledamot

Joakim Lillvall

Ledamot

Maria Wisselgren

Ledamot

Lotta Signeul

Ledamot

Clara Norberg

Ledamot