Styrelse och valberedning 2019

AKF:s styrelse 2019 vald på ordinarie årsmöte:
Bakre raden från vänster: Micael, Carola, Roger, Viktor, Joakim
Främre raden från vänster: Maria, Anne, Petra, Clara
Styrelsen för 2019:
Ordförande Anne Eklöf
Vice ordförande Carola Pettersson
Kassör Petra Wester
Sekreterare Clara Da Bin Norberg
Ledamot Maria Ekman Asplund
Ledamot Micael Kurtmar
Ledamot Joakim Lillvall
Ledamot Roger Nordin
Suppleant Viktor LindbergAdjungerad Per BranevigValberedning

Valberedning 2019:
Moa Andersson
Per Branevig
Stefan Son