AKF på Facebook

AKF finns sedan 2007 även på Facebook. Via vårt nätverk får du inbjudningar till olika aktiviteter och arrangemang. Gå till www.facebook.com/groups/akf.nu/ eller sök efter ’AKF’ för att hitta oss. Det är fritt att gå med i gruppen men din ansökan måste godkännas först. För att delta på de flesta av våra aktivteter krävs att du är medlem. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen info@akf.nu.