| AKF

Lördagen den 5 mars anordnar AKF för alla medlemmar en dryckesprovning som utgår från
DRUVAN.

”Gudarnas nektar”. Redan från år 10 000 f.kr vet vi att det förädlats dryck från druvors nektar. Denna tillställning kommer att förse er med DRUVAN som råvara till rusdrycker. Dessa drycker förtärs i många sammanhang och på många olika sätt. Leve DRUVAN!

Kostnad: 200-300 kr/ person beronde på hur många vi blir. (Totala kostnaden för tillställningen är ca 2000 kr.)

Har man inte betalt medlemsavgiften på 100 kr kan man göra det samtidigt.

Tid: 17.00 – ca 19.00 Därefter går vi ut och äter de som vill.
Plats: Meddelas senare.

Är du intresserad så gör en anmälan på akf.anmälan[a]gmail.com. Senast den 4 mars.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.