AKF Göteborg

AKF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som startade i Stockholm
1986 och lokalavdelningen i Göteborg startade 1987.
AKF-Göteborgs verksamhet kan delas upp i tre kärnområden: sociala aktiviter, Korea
och rötter, samt adoptionsfrågor.
AKF-Göteborg verkar aktivt för att skapa möjligheter för adopterade koreaner att
utbyta erfarenheter och kunskaper om att vara adopterad.
AKF-Göteborg verkar också för att främja medlemmarnas intresse för Korea och
koreansk kultur.

AKF Göteborgs hemsida: http://akfgoteborg.blogspot.se/