Info om AKF för verksamhetsåret 2016

Tack alla ni som kom på vårt årsmöte och Seollalfirande igår och god fortsättning på apans år önskar den nya styrelsen i AKF! Här följer lite information från årsmötet och om kommande aktiviteter och verksamhetsår.

Under årsmötet så valdes en ny styrelse för 2016:

Ordförande: Stefan Son
Vice-ordförande: Linnaea Manberger
Kassör: Christofer Benter
Sekreterare: Anna Signeul
Ledamot: Anne Eklöf
Ledamot: Sara Lindh
Suppleant: Carola Pettersson
Adjungerad (AKF Göteborgs styrelse): Magnus Bengtsson

Stort tack till avgående styrelse och i synnerhet tack till avgående ordförande, Miah Lillvall!

Det nya verksamhetsåret för AKF har nu dragit igång på alla sätt och det är därför hög tid att betala in medlemsavgiften för 2016 om du inte redan gjort det. Medlemsavgiften för ett kalenderår är på 100 kr och sätts in på AKFs bankgiro 822-1830.

Märk din inbetalning med ditt NAMN och även MEJLADRESS om du vill stå med på AKFs mejllista!

Om du är medlem i AKF så får du förtur när det gäller anmälningar till aktiviteter och även rätten att gå med i ”AKF-medlemsgrupp” på facebook som endast är för betalande adopterade medlemmar. Vissa av våra aktiviteter är endast öppna för betalande medlemmar och andra aktiviteter har mycket subventionerade priser just för medlemmar. Om du inte är adopterad från Korea så kan du istället bli stödmedlem i AKF (t ex partners, myndiga barn till adopterade, vänner, föräldrar) för 100 kr/kalenderår. Barn under 18 år kan inte bli medlemmar i AKF men får däremot följa med förälder/föräldrar som är medlem/stödmedlem på vissa AKF-aktiviteter och behöver då endast betala eventuell avgift för själva aktiviteten.

Medlemskapet gäller för ett kalenderår så passa på att betala in nu för att få ut så mycket som möjligt ut av det!

Info om kommande aktiviteter: 
2016 kommer att bli ett extremt händelserikt år för AKF då det är Gathering i Korea (2-7/8) som inte långt efter följs av AKFs 30-årsjubileum (30/9-2/10). Ett gathering och ett jubileum infaller bara på samma år varje 15:e år! Efter popular demand förra året så kommer även 2016s julfest också bli extra stor i år för att kunna inhysa en växande medlemsskara.

Detta gör att våren kommer att bli fullspäckad med extraintressanta aktiviteter utöver de vanliga för att erbjuda en möjlighet att kunna förbereda våra medlemmar på en givande vistelse i Korea, i år eller framöver. Utöver sedvanliga pubkvällar, matlagningskurser och idrottsaktiviteter mm så kommer vi att ha diskussionsträffar med fokus på identitet, återrese- och röttersökseminarium, genomgång av Koreas moderna historia och samhälle med fokus på Korea och adoption (hur har vi egentligen hamnat här?) mm. Vi kommer att gå ut med mer information om aktiviteter via mejl och på facebook och då även information om hur en anmäler sig. Har DU förslag/önskemål på någon aktivitet som du skulle vilja se? Vi välkomnar och uppmuntrar förslag på aktiviteter från våra medlemmar så tveka inte att höra av dig till oss på info[a]akf.nu.

Mvh,
AKFs styrelse

Kallelse till AKF årsmöte och inbjudan till Seollalfirande 6:e februari 2016

LÖRDAG 6/2 I KORTHET
Plats: Karaokerummet på Nam Kang, Birger Jarlsgatan 38
Kl. 16.00 AKF årsmöte
Paus
Kl. 18.00-23 Seollalfirande i karaokerummet (vi återkommer om föranmälan behöver göras)

AKF ÅRSMÖTE 2016
Datum: Lördag 6:e februari
Plats: Restaurang Nam Kang (karaokerummet), Birger Jarlsgatan 38
Tid: Mötet börjar kl 16.00

Kom och få en bättre inblick i föreningen samt var med och påverka!

Notera att för motioner gäller följande:
Fullvärdig medlem i AKF äger rätt att inlämna motion till årsmötet. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast sista december året före årsmötet. Inkomna motioner skall snarast tillgängliggöras på AKFs webbplats.

SEOLLAL – firande av det koreanska nyåret, start kl. 18.00
Var med och fira in APANs år tillsammans med AKF!
Vi återkommer om det krävs föranmälan.

Kallelse till AKF årsmöte och inbjudan till Seollalfirande 7:e februari 2015

Hej alla AKF:are!

Ett varmt tack till alla som deltog i årets julfest förra lördagen för en fantastisk kväll och ännu en mycket lyckad julfest! Liksom förra året var vi över 100 deltagare på Porslinsfabriken och även i år gästades vi av tillresta AKF:are från runtom i landet och av utländska gäster.

Vi vill tacka våra sponsorer som bidrog till ett extraordinärt superlotteri: restaurang Nam Kang, Samsung och koreanska ambassaden. Vi hade även en hel del andra priser som vi mottagit som gåvor i olika sammanhang.

Blandade bilder från årets julfest, foton tagna av Martin Im Claesson.

Nu när det är dags att summera AKF-året med totalt 25 arrangerade aktiviteter(!) vill jag rikta ett hjärtligt tack till årets styrelse; Maria Lillvall, Linnaea Manberger, Jessica Arvidsson, Paula Grönlund, Susanne Fuglsang, Martin Weiger, Anna Signeul och Jenny Sjöberg, för ett mycket bra jobb och för ett roligt samarbete. Ett stort tack till följande medlemmar som engagerat sig och bidragit under året; Per Branevig, Joakim Lillvall, LenaKim Arctaedius, Markus Zung, Anders Bruhn, Daniel Lee och Danjel Nam. Till sist ett stort tack till Kim Skoglund, makarna Kang, koreanska ambassaden och Koreanska Föreningen för ert stöd och engagemang!Vi passar nu på att kalla till föreningens årsmöte 2015 som kommer att hållas lördag 7:e februari. Det blir en intressant eftermiddag och kväll där vi söker ert aktiva deltagande i diskussionen om framtidens AKF i anslutning till genomgången av resultatet av höstens webbenkät. Som vanligt avslutar vi dagen med Seollalfirande, dvs firande av det koreanska nyåret. Se nedan för fullständigt program.

Eftersom nästa inplanerade aktivitet är årsmötet innebär det att det snart är dags för mig att tacka som ordförande då detta är mitt tredje och sista år, vilket känns dubbelt och jag blir känslosam bara jag tänker på allt som varit. Jag kommer dock fortsätta vara engagerad så mig blir ni inte av med i första taget! Till nästa nyhetsbrev har jag lovat att skriva en längre reflektion kring mina år som aktiv i föreningen.

Till sist kvarstår det bara att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Hälsningar
Lisa Dahlgren, ordförande

LÖRDAG 7/2 I KORTHET
Plats: Karaokerummet på Nam Kang, Birger Jarlsgatan 38
Kl. 15.00            AKF årsmöte
                         Paus
Kl. 16.15            Daniel Lee och Per Branevig berättar om IKAA
Daniel Lee berättar om OKF FLC

                         Paus
Kl. 17.15            Presentation av resultat av enkät + efterföljande allmän diskussion
Kl. 18.30-23      Seollalfirande i karaokerummet (vi återkommer om föranmälan behöver göras)AKF ÅRSMÖTE 2015

Datum: Lördag 7:e februari
Plats: Restaurang Nam Kang (karaokerummet), Birger Jarlsgatan 38
Tid: Mötet börjar kl 15.00

Kom och få en bättre inblick i föreningen samt var med och påverka!

Dagordning
a) Fråga om årsmötets korrekta utlysande
b) Upprätthållande av röstlängd
c) Behandling av inkomna motioner* och propositioner
d) Fastställande av medlemsavgift
e) Verksamhetsberättelse, bokslut och revision
f) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
g) Val av ny styrelse
h) Val av firmatecknare

*Notera att för motioner gäller följande:
Fullvärdig medlem i AKF äger rätt att inlämna motion till årsmötet. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast sista december året före årsmötet. Inkomna motioner skall snarast tillgängliggöras på AKFs webbplats.

Presentation av IKAA och OKF FLC, start kl. 16.15
Efter årsmötet har vi bjudit in Daniel Lee och Per Branevig för att berätta om IKAA, det internationella nätverket, där AKF är en av de grundande medlemsföreningarna. Daniel är nuvarande vice ordförande och Per är AKF:s förstarepresentant.
Detta är ett utmärkt tillfälle att få bättre koll på vad IKAA gör och verkar för samt vad som är på gång!

Daniel Lee kommer även att berätta om sin erfarenhet av Future Leaders Conference (FLC) arrangerad av OKF som han deltog i under oktober. OKF, Overseas Koreans Foundations, tillhör det koreanska utrikesministeriet och konferensen riktade sig främst till andra generationens koreaner runtom i världen.

Daniel Lee när han kör en presentation under OKF FLC

Se sist i mailet för en grovt översatt version av en artikel om Daniel Lee publicerad i samband med OKF FLC.
Presentation av resultatet av höstens AKF-enkät, start kl. 17.15
Under hösten publicerade vi en webbenkät i syfte att ta pulsen på 28-årigingen AKF och vad för roll som vi vill att föreningen ska spela i framtiden. Vi är väldigt glada över det engagemang som våra nuvarande och tidigare medlemmar visade på och vi fick in drygt 130 svar. Vi kommer att presentera resultatet av denna enkät och ha en efterföljande allmän diskussion om föreningens utveckling och framtid, öppen för alla som är intresserade.
Seollal – firande av det koreanska nyåret, start kl. 18.30
Var med och fira in getens år tillsammans med AKF!
Vi återkommer om det krävs föranmälan.


Artikel med Daniel Lee, publicerad av Daily Hankooki, engelsk översättning av Mee Hyun Gerstein:
[SPOTLIGHT OF THE NEXT GENERATION OF KOREANS] #3 Taekwondo Master LEE Nam Won
Contributing to the expansion of the adoptee network as the Vice President of the International Korean Adoptee Associations (IKAA) Network.
”I think of taekwondo training as the link between me and Korea”
A Korean adoptee who runs the largest taekwondo dojang (school) in Sweden has found his birth country.
Kampsportshuset in Stockholm, Sweden, has reached about 700 trainees. The director of this dojang, Daniel Lee (Korean name, Lee Nam-Won, 37), has been participating in the Overseas Koreans Foundation Future Leaders Conference 2014 at the Gangnam Renaissance Hotel since November 4th.
In an interview with Yonhap News on the 6th, Lee shared, ”although at one point I felt disappointment / hurt by the country that sent me away, I now feel pride in being a Korean adoptee.”
Lee was adopted by his Swedish parents when he was 4 months old. After first being introduced to taekwondo at 13, the thought that taekwondo could become the bridge linking him and his birth country helped him to train diligently. As a result, Lee’s martial arts skills led him to a 6th degree black belt in taekwondo and a 4th degree black belt in hapkido.
In 2004, after majoring in Business Administration at Stockholm-Uppsala University, Lee worked at a local bank for a period of time before becoming a manager at SATS, a famous sports club. Then in 2011, he acquired his dojang after hearing about one that had come onto the market because of difficult financial times.
When asked why he would leave a stable job to run a taekwondo dojang, he replied without hesitation, ”because I had this longing for Korea, I was so into taekwondo that I wanted to make it my job.”
”Among [my dojang’s] trainees, there are mostly native Swedes, but there are also Korean kids and Korean adoptees. This is because it’s not only about healthy exercise, a major reason for doing taekwondo is to learn about and connect with Korean culture.”
”Before teaching poomsae, you first have to introduce the taekwondo spirit, including etiquette, patience, self-control, etc…” and ”it feels great when you hear the responses to commands like ’attention,’ ’salute,’ etc…shouted out in Korean by blue-eyed trainees,” Lee said proudly.
There are 4 things Director Lee emphasizes to his trainees: follow the words of your teacher, have a good camaraderie with others, don’t use taekwondo for violence, and do your best to learn.
”The Swedish maintenance of a more horizontal structure, different from the hierarchical culture so deeply rooted in Korea, combined with the respect for others that taekwondo teaches, has helped promote understanding between the two countries,” Lee emphasized.
Director Lee is the Vice President of the International Korean Adoptee Associations (IKAA) Network, was an organizer for the IKAA Gathering 2011 held in Stockholm, and feels passionately about his involvement with the IKAA network.
He suggests that management of Korean adoptee affairs be transferred from the Ministry of Health and Welfare to the Ministry of Foreign Affairs.
”Adoptees are also overseas Koreans. But while we’re all Korean, right now, adoptees are handled differently and I think it makes more sense for adoptees to be included as members of the overseas Korean community, through the Overseas Koreans Foundation. Because OKF knows our [overseas] identity, it will also facilitate communication.”
Additionally, Lee finds it strange that a country like Korea, with the lowest birth rate in the world, is still sending babies and children for international adoption. He believes that ”if more efforts are made to assist single mothers and establish a system that will allow these mothers to raise their children.” ”It’s nonsense to worry about a low birth rate when the country is sending children abroad [for adoption],” he added.
Lee, who was able to find his biological family but lamented that many other adoptees are not, warmly suggested that ”when [overseas] adoptees are recognized and embraced by Korea as an asset, there will also be a change in how adoptees perceive Korea, from the country that sent them away to a country they can be proud of.”

AKF:s styrelse 2014 och kort rapport från årsmötet

Hej alla AKF:are!

 
Stort tack alla ni som kom på gårdagens årsmöte, intressanta k-popseminarium och härliga Seollalmiddag!

 
Liksom de senaste åren förflöt årsmötet väl och var över på en halvtimme, allt under ledning av mötesordförande Martin Im Claesson.

 
Verksamhetsåret med dess huvudsakliga aktiviteter och årets resultat presenterades liksom den nya styrelsen.

 
Årsmötet fastslog att medlemsavgiften ska vara oförändrad, dvs 100 kr per kalenderår. Vi hoppas att många av er väljer att betala in, främst för att medlemsantalet har betydelse när vi söker bidrag och sponsring, och ju mer pengar vi får in desto mer roliga subventionerade aktiviteter kan vi genomföra! Som jag hoppas att ni alla vet är vi en helt ideell förening, vilket innebär att allt arbete som styrelsen lägger ner och även de som ställer upp och arrangerar aktiviteter, gör det helt utan ersättning. Tack för ert stöd!

 
Jag vill även tacka valberedningen; LenaKim Arctaedius, Martin Im Claesson och Sara Park Lee för ett fint jobb med att sätta ihop styrelseförslaget som årsmötet godtog.

 
Årets styrelse kommer att bli lika stor som förra året och vi har flera nya som jag hoppas kan bidra med många goda idéer. Jag hälsar de nya varmt välkomna liksom givetvis de som valt att stanna, och de nya styrelsemedlemmarna hoppas jag får tillfälle att presentera sig själva närmare vid ett senare tillfälle. Själv kommer jag att sitta mitt tredje och sista år som ordförande och tackar för det fortsatta förtroendet!
Som vanligt vill vi att ni skickar era förslag, idéer och synpunkter till oss på info@akf.nu

 
Vidare vill jag passa på att tacka avgående styrelsemedlemmarna Youn Hee Pernling, Malin Ljungholm, Moa Andersson, Per Branevig och Magnus Bengtsson för ett härligt styrelseår 2013 och för ert engagemang för föreningen. Nu ser vi fram emot att få fortsätta träffa er som vanliga medlemmar!

 
Den nya styrelsen ser ut som följer:

 
AKF:s styrelse 2014
Ordförande Lisa Dahlgren
Vice ordf Maria Lillvall
Kassör Linnaea Manberger
Sekreterare Jessica Arvidsson
Ledamot Susanne Fuglsang
Ledamot Paula Grönlund
Ledamot Jenny Sjöberg
Suppleant Anna Signeul
Suppleant Martin Weiger

 
Revisor Markus Zung
Vice revisor Carina Wallskog

 
Valberedning
LenaKim Arctaedius
Martin Im Claesson
Sara Park Lee

 
Sist men inte minst passar jag på att önska er alla ett gott nytt hästens år med förhoppningar om att få träffa så många som möjligt av er på våra aktiviteter!

 
Hälsningar
Lisa Dahlgren
Ordförande AKF

AKF:s årsmöte och Seollalfirande 1:e februari 2014

AKF ÅRSMÖTE 2014
 

Datum: Lördag 1:e februari
Plats: Restaurang Nam Kang (karaokerummet), Birger Jarlsgatan 38
Tid: Mötet börjar kl 15:00
 

Kom och få en bättre inblick i föreningen samt var med och påverka!
 

Notera att för motioner gäller följande:
Fullvärdig medlem i AKF äger rätt att inlämna motion till årsmötet. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast sista december året före årsmötet. Inkomna motioner skall snarast tillgängliggöras på AKFs webbplats.
 

Föreläsning om Loverholic robotronic – En reportagebok om k-pop, fans och Sydkorea
Efter årsmötet kommer Elin Mellerstedt och Johanna Stillman som är frilansjournalist respektive konstnär, båda feminister och fangirls, att hålla ett kortare föredrag. För tre år sedan startade de bloggen Dancing On Our Own som handlar om k-pop, dess kultur och idolvärld och i höstas gav de ut boken Loverholic robotronic – En reportagebok om k-pop, fans och Sydkorea. Läs mer om deras på bok på deras blogg.

 
loverholic
 

Seollalfirande – fira in hästens år med AKF
Vi fortsätter kvällen på Nam Kang och firar gemensamt det koreanska nyåret Seollal.
 

Mer detaljer om dagen och kvällen kommer när vi närmar oss.
 

bild (6)

AKF:s styrelse 2013

Hej alla!

 

Igår hölls AKF:s årsmöte som under ledning av föreningens förste ordförande Mattias Tjeder förflöt på ett snabbt och smidigt sätt – tack Mattias!

Verksamhetsåret med dess huvudsakliga aktiviteter och årets resultat som slutade på nästan 14 000 kr plus presenterades liksom den nya styrelsen.

Jag vill tacka valberedningen; Henrik Burheim, Sara Park Lee och LenaKim Arctaedius för ett fint jobb med att sätta ihop styrelseförslaget som årsmötet godtog.

Det känns väldigt roligt att många från förra året valt att fortsätta engagera sig samtidigt som det är mycket roligt att hälsa ett par nygamla styrelsemedlemmar och lika många nya varmt välkomna. Själv får jag möjligheten att fortsätta styrelsearbetet i den för mig personligen utmanande men utvecklande rollen som ordförande och tackar därmed för fortsatt förtroende.

Vidare vill jag rikta ett stort tack till de avgående styrelsemedlemmarna Danjel Nam, som under sina år i styrelsen särskilt engagerat sig för att alla nya medlemmar ska känna sig välkomna, och Martin Im Claesson som har varit en sann trotjänare inom föreningen och vars engagemang jag har svårt att ens veta var jag ska börja beskriva. Glädjande är att Martin kommer att fortsätta att verka som en av två AKF-representanter inom det internationella nätverket IKAA.

 

Den nya styrelsen ser ut som följer:

 

AKF:s styrelse 2013

Ordförande Lisa Dahlgren
Vice ordf    Youn Hee Pernling
Sekreterare Miah Lillvall
Kassör       Malin Ljungholm
Ledamot     Moa Andersson
Ledamot     Susanne Fuglsang
Ledamot     Paula Grönlund
Ledamot     Per Branevig
Suppleant   Magnus Bengtsson

 

Revisor Markus Zung
Vice revisor Carina Wallskog

 

Valberedning
Sara Park Lee
LenaKim Arctaedius
Martin Im Claesson

 

Till sist vill jag önska er alla ett gott nytt ormens år och samtidigt välkomna er till AKF-året som jag kan utlova kommer att bjuda på en rad intressanta aktiviteter och förstås en fantastisk gruppresa till Korea i sommar!

 

Hälsningar

Lisa Dahlgren
Ordförande AKF

Kallelse till AKF:s årsmöte 2013 – lördag 9/2!

Hej alla medlemmar och god fortsättning på det nya året!

 

Jag hoppas att ni alla fick en skön avslutning på förra året med mycket ledighet och en bra uppladdning inför det nya året då jag särskilt ser fram emot det som händer i sommar – jag syftar såklart på AKF Pre-Tour och IKAA Gathering i Seoul 29 juli-4 augusti!

Registreringen är öppen och det kommer att gå att betala in avgiften via AKF (mer info kommer), uppge bara betalning med check vid registrering.

Vi inleder nu AKF-året med att kalla till årsmöte och efterföljande firande av det koreanska nyåret Seollal.

 

 

AKF ÅRSMÖTE 2013

 

Datum: Lördag 9:e februari
Plats: Restaurang Nam Kang (karaokerummet), Birger Jarlsgatan 38
Tid: Mötet börjar kl 15:00- ca 17:00

 

Årsmötets dagordning

a) Fråga om årsmötets korrekta utlysande

b) Upprätthållande av röstlängd

c) Behandling av inkomna motioner* och propositioner

d) Fastställande av medlemsavgift

e) Verksamhetsberättelse, bokslut och revision

f) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

g) Val av ny styrelse

 

*Motioner

Fullvärdig medlem i AKF äger rätt att inlämna motion till årsmötet. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet. Motmotioner får presenteras på årsmötet, men skall vara inkomna till styrelsen minst en (1) vecka innan mötets hållande.

 


Seollalfirande – fira in ormens år

Datum: Lördag 9:e februari

Plats: Restaurang Nam Kang, Birger Jarlsgatan 38, Stockholm

Tid: 18.30 – 23.00

 

Ingen föranmälan krävs då det blir beställning från restaurangens à la cartemeny.

 

 

Varmt välkomna!

 

Hälsningar

 

Lisa Dahlgren

Ordförande AKF

11/2 Kallelse till AKFs årsmöte 2012

Hej alla AKFare!

God fortsättning på det nya året!

Detta år har som de flesta vet präglats till stor del av föreningens 25-årsjubileum i augusti.
Eventet blev väldigt lyckat och vi har fått väldigt positiv feedback från både inhemska och utländska gäster, totalt 200 personer.

Det är med blandade känslor som jag också berättar att detta också var mitt absolut sista år som ordförande för en förening som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Dock har jag pga tidsbrist inte möjlighet att kandidera som ordförande igen när vi snart går in i Drakens år. Jag har engagerat mig starkt i föreningens utveckling under min tid som medlem vilket alldeles snart är 13 års tid och nu känner jag att det är dags för nya förmågor att ta vid med ny inspiration och nya perspektiv på föreningens verksamhet.

Jag är tacksam för mina sammanlagt tre år som ordförande då jag lärt mig enormt mycket om oss som individer, om oss som kollektiv, och den extremt komplexa community vi utgör en del av. Inte i någon annan verksamhet har jag ens varit i närheten av att få liknande erfarenheter.

Tack alla medlemmar och styrelsen för visat förtroende och vi ses på årsmötet!

 

ÅRSMÖTE 2012

Datum: Lördag 11 februari
Plats: Restaurant Nam Kang, Birger Jarlsg 38 (Karaokerummet)
Tid: Mötet börjar kl 15:00- ca 17:00

Därefter pubkväll och karaoke.

Särskilt nya medlemmar hälsas välkomna för att få en inblick i verksamheten
och vara med och påverka.

För stadgar, se hemsidan.

Med vänlig hälsning,

Daniel Lee
AKF Ordförande 2011

12/2 Årsmöte och firande av Seollal

Hej alla medlemmar,
hoppas ni har haft en bra jul och nyår!

12 februari 2011 Årsmöte
Föreningens ordinarie årsmöte kommer att hållas 12/2 på restaurang Nam Kang kl. 15.00 – 18.00. Efter årsmötet firar vi traditionsenligt det koreanska nyåret Seollal.
Plats: Restaurang Nam Kang, Birger Jarlsgatan 38, Stockholm
Tid: 15.00 – 18.00

Val av ny styrelse för 2011 och genomgång av verksamhetsåret 2010.
Kom och påverka föreningen i den riktning Du vill att den ska gå!

Motioner
Fullvärdig medlem i AKF äger rätt att inlämna motion till årsmötet. Motioner skall vara inkomna till styrelsen senast 2veckor innan årsmötet. Motmotioner får presenteras på årsmötet, men skall vara inkomna till styrelsen minst en (1) vecka innan mötets hållande.

Seollal – Fira in kaninens år med AKF!
Plats: Restaurang Nam Kang, Birger Jarlsgatan 38, Stockholm
Tid: 18.30 – 23.00

Seollal menyn kommer att vara en 5-rätters + frukt o kaffe.
PRIS: 250 Kr
Betalas kontant på plats.

Anmälan till festen senast 7/2 till akf.anmalan@gmail.com

VARMT VÄLKOMNA!!

mvh
Henrik Burheim
Ordförande AKF