Bli medlem

AKF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för adopterade från Korea. Föreningen grundades 1986 och är öppen för alla adopterade koreaner i Sverige tillsammans med familj. Vi erbjuder seminarium, temadagar, kurser, sociala aktiviteter, ett intressant nätverk, och stora samlade kunskaper om Korea.

Medlemskap i AKF
Medlemsavgift och gåvor insättes på bankgiro: 822-1830
Eller swishas till: 1232328714 (swishavgift på 2,50 kr tillkommer)
Märk din inbetalning med ditt namn.
Mejla till info@akf.nu om du har några frågor, synpunkter på föreningen (vi välkomnar feedback) eller vill tipsa oss om aktiviteter som Du vill se under 2017! Hör av dig till samma adress om du vill stå med på vår mejllista.

Inbetald medlemsavgift återbetalas ej.

Iban-nummer: SE7750000000052291015931
Bic ESSESESS

Medlemsavgifter (gäller för kalenderår)
– 100 kr för yrkesarbetande personer boende i Storstockholm
– 100 kr för personer boende i övriga landet, personer under 26 år, studerande, arbetslösa och pensionärer
– 100 kr för stödmedlemmar (stödmedlemmar har ej rösträtt på föreningens årsmöte, men har rätt att delta i vissa aktiviteter i mån av plats).

Som medlem i AKF stödjer du föreningens verksamhet och adopterade från Korea boende i Sverige.
AKF har ett flertal aktiviteter per år med inriktning på Korea och adoption:
– Röttersökande
– Pubkvällar
– Filmvisning av koreansk film
– Informations- och diskussionsträffar om återresor
– Möte för nya medlemmar
– Seminarium och workshops med anknytning till att vara adopterad
– Julfest

AKF är medgrundare av IKAA, det internationella nätverket för föreningar för adopterade från Korea , med samarbetsorganisationer i Europa och USA. Via Facebook och på AKF:s e-postlista skickas kontinuerligt information ut om föreningens egna aktiviteter och andra Korea- och adoptionsrelaterade händelser, aktiviteter och nyheter. AKF har även god kontakt med Koreanska Föreningen i Sverige och med Koreanska ambassaden i Stockholm.

Föreningens målsättning
AKFs målsättning är att vara en trygg mötesplats för adopterade koreaner, där sociala sammankomster skall beredas stort utrymme bland AKFs aktiviteter. AKF skall vidare skapa möjligheter för adopterade koreaner att utbyta erfarenheter och kunskaper om det unika med att vara adopterad. AKF vill öka kunskapen om adopterade, både i det svenska och koreanska samhället och förbättra livsvillkoren för adopterade koreaner. AKF skall verka för att främja medlemmarnas intresse för Korea och koreansk kultur.